Beba Franziska Lindhorst      Photographie

 Ausstellung "mini mes" bei Oberüber Karger, Dresden                                April bis September 2016

 
 


Mehrfachselbstinszenierung "mini mes", #1840

©Beba Lindhorst

 
 
 
©Beba Lindhorst