Beba Franziska Lindhorst      Photographie

 Ausstellung "mini mes" bei Oberüber Karger, Dresden

Vernissage 02.04.2016
http://oberueber-karger.de/news/details/bebamania-kunststoff-bei-ok
 
 

Selbstinszenierungsserie "mini mes", #1840

©Beba Lindhorst

 
 
 
©Beba Lindhorst